ΝΕΑ

Δραστηριότητες

WORKSHOP PRESENTATION/PEDIGUARD, PARIS 28/11/2017

WORKSHOP PRESENTATION/PEDIGUARD, PARIS 28/11/2017

Συμμετοχή με την κ. Πασπάτη Ιωάννα (Διευθύντρια Ορθοπεδικής στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης) σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο χρήσης του PEDIGUARD, το οποίο είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να τοποθετούμε διαυχενικές βίδες στους σπόνδυλους ασφαλέστερα (Εικ. 1). Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο της Κτηνιατρικής Σχολής του Παρισιού της Γαλλίας (Εικ. 2).

pediguard2

pediguard3

Εικόνα 1. Η συσκευή Pediguard είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να τοποθετούμε με ασφάλεια τις διαυχενικές βίδες στους σπόνδυλους κατά τη διάρκεια μιας σπονδυλοδεσίας.

pediguard-paris2

Εικόνα 2. Μαζί με την κ. Πασπάτη Ι. στο εκπαιδευτικό σεμινάριο χρήσης του Pediguard που πραγματοποιήθηκε στη Κτηνιατρική Σχολή του Παρισιού.