ΝΕΑ

ΑΡΘΡΑ

Anterior Compartment Syndrome in a Child with Osteogenesis Imperfecta: An Unusual Complication of Spine Surgery.

Anterior Compartment Syndrome in a Child with Osteogenesis Imperfecta: An Unusual Complication of Spine Surgery.

Καινούργια δημοσίευση στο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπεδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας.

 

acta-2019-092