Νέα

Δραστηριότητες

Thoracolumbar Advanced Techniqes, London 28-29/3/2017

Thoracolumbar Advanced Techniqes, London 28-29/3/2017

Παρακολούθησα αυτό το εξαιρετικό σεμινάριο χειρουργικών τεχνικών σπονδυλικής στήλης σε πτωματικά παρασκευάσματα που αφορούσαν οστεοτομίες  ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ και ιερολαγόνιες βίδες. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Zimmer Biomet στο Λονδίνο.

bioskils-2017