Νέα

Δραστηριότητες

ICEOS 2016, Utrecht, Holland

ICEOS 2016, Utrecht, Holland

10th International Congress on Early Onset Scoliosis.

Παρακολούθηση του συνεδρίου και συμμετοχή διοργάνωσης ερευνητικού πρωτοκόλου για την πρώϊμη σκολίωση σε παιδιά.