Νέα

Δραστηριότητες

53rd Annual Meeting & Courses, Scoliosis Research Society, Bologna, Italy, 2018

53rd Annual Meeting & Courses, Scoliosis Research Society, Bologna, Italy, 2018

Συμμετοχή στο συνέδριο της Αμερικάνικης Εταιρείας Σκολίωσης (Scoliosis Research Society) που διοργανώθηκε στη Bologna της Ιταλίας. Προσκεκλημένος στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων χρήσης της συσκευής Apifix προκειμένου να συζητηθούν βελτιώσεις της χρήσης της και των ενδείξεων της.