ΝΕΑ

Δραστηριότητες

52nd ANNUAL MEETING & COURSE 2017, PHILADELPHIA, USA

52nd ANNUAL MEETING & COURSE 2017, PHILADELPHIA, USA

Παρακολούθηση και συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο του Scoliosis Research Society.

 

2017-09-06-20-18-212017-09-04-18-34-542017-09-07-10-04-592017-09-08-19-51-48