ΝΕΑ

Δραστηριότητες

Το σύστημα Miladi στην αντιμετώπιση της σκολίωσης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Το σύστημα  Miladi στην αντιμετώπιση της σκολίωσης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Το σύστημα αυτό είναι ένα καινούργιο σύστημα οπίσθιας σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία με το οποίο μπορεί να γίνει επιμήκυνση των ράβδων ώστε να ακολουθείται η ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης. Το σύστημα αυτό τοποθετείται με μια μικρή επέμβαση διαμέσου δύο τομών στο πάνω και στο κάτω μέρος της σκολίωσης. Στο κάτω τμήμα τοποθετούνται μια ιερολαγόνια βίδα από την κάθε πλευρά, με ένα σκόπευτρο που εξασφαλίζει την σωστή τοποθέτηση των βιδών (Εικ. 1). Η τεχνική αυτή δίνει πιο γερή τοποθέτηση των βιδών με τις οποίες μπορούμε να διορθώσουμε την σκολίωση χωρίς άλλες επιπρόσθετες βίδες. Στο πάνω τμήμα της σκολίωσης εφαρμόζονται 4 άγκιστρα από την κάθε πλευρά. Επειδή η προσπέλαση της σπονδυλικής στήλης είναι μόνο τμηματική, η επέμβαση είναι ελάχιστα αιμορραγική. Για αυτό το λόγο η επέμβαση αυτή ενδείκνυνται σε παιδιά με σκολίωση που εξαιτίας των και σοβαρών συνοδών παθολογικών προβλημάτων δεν μπορούν να υποβληθούν στην κλασική μεγάλη επέμβαση της οπίσθιας σπονδυλοδεσίας. Επίσης ενδείκνυνται σε παιδιά μικρής ηλικίας με μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης που δεν μπορούμε να σπονδυλοδέσουμε την σπονδυλική στήλη αλλά πρέπει να της επιτρέψουμε να αναπτυχθεί. Επειδή με την τεχνική αυτή σταθεροποιούμε και την λεκάνη προτιμούμε να εφαρμόζουμε αυτή την τεχνική σε παιδιά μη περιπατητικά αν και η δυνατότητα βάδισης δεν είναι απόλυτη αντένδειξη του συστήματος αυτού.

 

vlcsnap-2018-02-10-18h51m09s748

vlcsnap-2018-02-10-18h53m44s096

Εικόνα 1. Το σύστημα Miladi αποτελείται από δύο ιερολαγόνιες βίδες που τοποθετούνται με ένα σκόπευτρο για την ασφαλέστερη τοποθέτησή τους.

 

miladi1miladi2miladi3miladi4

Εικόνα 2. Μια νεαρή ασθενής μας που αντιμετωπίστηκε με το σύστημα Miladi.