Αρθροσκόπηση καρπού

Αντιμετώπιση ρήξης ινοχόνδρινου συνδέσμου του καρπού

Τι είναι η αρθροσκόπηση του καρπού;

Η αρθροσκόπηση του καρπού είναι μια τεχνική σχετικά πρόσφατη. Όπως γενικά οι αρθροσκοπήσεις, έχει ρόλο και διαγνωστικό και θεραπευτικό. Η κυριώτερη ένδειξη για αυτή τη τεχνική είναι η ρήξη του ινοχόνδρινου τριγώνου του καρπού. Ένδειξη έχουν επίσης αδιάγνωστες επώδυνες καταστάσεις, αστάθειες και μετατραυματικές δυσκαμψίες του καρπού. Η συνηθέστερη επιπλοκή αυτής της επέμβασης είναι ότι μπορεί να τραυματιστεί κατά τη συρραφή του χόνδρου ένας επιπολής αισθητικός νευρικός κλάδος και να προκαλέσει υπαισθησία στη ραχιαία επιφάνεια του μικρού δακτύλου. Η επέμβαση πραγματοποιείται είτε με περιοχική αναισθησία είτε με γενική. Εφόσον πραγματοποιηθεί συρραφή του ινοχόνδρινου τριγώνου χρειάζεται να ακινητοποιηθεί σε νάρθηκα ο καρπός για έξι εβδομάδες. Ο ασθενής είναι ελεύθερος να φύγει την επόμενη μέρα.

Περιπτώσεις ασθενών