Σκολίωση-Shilla

Καινούργιες τεχνικές στην αντιμετώπιση της παιδικής σκολίωσης

Όταν η σκολίωση παρουσιάζεται σε παιδιά μικρότερα των 11 ετών (παιδική σκολίωση) τότε η χειρουργική αντιμετώπιση είναι δύσκολη. Αυτό γιατί δεν μπορούμε να “δέσουμε” χειρουργικά την σπονδυλική στήλη αφού το παιδί πρέπει να αναπτυχθεί κι άλλο. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε κάποια χειροκίνητα συστήματα με τα οποία μπορούσε η ράβδος να επιμηκυνθεί ώστε να ακολουθείτε η ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης αλλά αυτό προϋπόθετε πολλές επεμβάσεις αφού το παιδί έπρεπε να επιστρέφει στο χειρουργείο κάθε 4-6 μήνες (Εικ. 1). Τα συστήματα αυτά δεν είχαν καλά αποτελέσματα κυρίως επειδή το παιδί αργούσε να επιστρέψει για την επέμβαση της επιμήκυνσης με αποτέλεσμα να “δένει” αυτόματα η σπονδυλική στήλη και να καταλήγει με ένα κοντό κορμό και μακριά πόδια και χέρια στην ενήλικη ζωή. Τώρα έχουμε στη διάθεσή μας καινούργια συστήματα που επιτρέπουν την ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης χωρίς να χρειάζεται να επιστρέφουμε επανειλημμένως στο χειρουργείο.  Τα συστήματα αυτά είναι το Shilla, το Magec και το Apifix.

rodgrow1 rodgrow2

Εικόνα 1. Σε αυτό το παιδί 3 ετών εφαρμόστηκαν οι χειροκίνητα εκπτυσσόμενοι ράβδοι και βλέπετε το αποτέλεσμα μετά από 2 έτη.

Τι είναι το σύστημα Shilla;

Το σύστημα Shilla είναι ένα αυτό-εκπτυσσόμενο σύστημα διόρθωσης της παιδικής σκολίωσης. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης χωρίς να την “δένει”. Το σύστημα αυτό έχει πιστοποιηθεί τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική και η ομάδα μας το εφαρμόζει από το 2012 για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το σύστημα αυτό αποτελείται από δύο ράβδους και ειδικές βίδες που δεν “αγκυρώνουν” στην ράβδο αλλά ολισθαίνουν πάνω σε αυτή ακολουθώντας την ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης(Εικ. 2). Εκτός από την ιδιότητα που έχει αυτό το σύστημα να ολισθαίνει η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται και από τον τρόπο που τοποθετείται. Προκειμένου να αποφευχθεί η αυτόματη σπονδυλοδεσία το σύστημα αυτό τοποθετείται με διαδερμικές τεχνικές δηλαδή με ελάχιστη χειρουργική προσπέλαση (Εικ.3). Αυτό σημαίνει λιγότερο τραυματισμό των ιστών και λιγότερη αιμορραγία.

shilla1

Εικόνα 2. Το σύστημα Shilla έχει την ικανότητα να ολισθαίνει και να ακολουθεί την ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης.

shilla2shilla3

Εικόνα 3. Η τοποθέτηση του συστήματος Shilla γίνεται με διαδερμικές τεχνικές.

Που έχει ένδειξη το σύστημα Shilla;

Το σύστημα αυτό έχει ένδειξη για μεγάλες σκολιώσεις (άνω των 50°) που εμφανίζονται σε πολύ μικρή ηλικία (μικρότερα των 11 ετών), (Εικ. 4).

shilla5shilla6

Εικόνα 4. Σε ένα αγόρι με σκολίωση 72° τοποθετήθηκε το σύστημα Shilla και διορθώθηκε η σκολίωση στις 17°.

Υπάρχουν χειρουργικοί κίνδυνοι κατά την εφαρμογή αυτού του συστήματος;

Το ποσοστό των επιπλοκών είναι παρόμοιο με εκείνο των παραδοσιακών τεχνικών και κυμαίνεται περίπου στο 1%-2%. Όπως και στις άλλες επεμβάσεις οι επιπλοκές περιλαμβάνουν αιμορραγία, ρήξη μήνιγγας, λοίμωξη τραύματος, τραυματισμός αγγείων ή νεύρων, ορθοκυστικές δυσλειτουργίες, αποτυχία υλικών, ανάγκη για επανεπέμβαση.

Πόσο θα χρειαστεί να νοσηλευτεί το παιδί μετά την επέμβαση;

Η νοσηλεία κυμαίνεται στις 1-2 εβδομάδες. Το πόσο θα μείνει το παιδί στο νοσοκομείο εξαρτάται από την φυσική κατάστασή του και από την βαρύτητα του χειρουργείου.

Πόσο διαρκεί η ανάρρωση;

Η ανάρρωση γενικά είναι γρήγορη και παρόμοια με εκείνη του κλασσικού χειρουργείου (οπίσθια σπονδυλοδεσία). Το παιδί κινητοποιείται άμεσα και προοδευτικά κατά την διάρκεια των δύο επόμενων εβδομάδων. Μετά επιτρέπονται οι καθημερινές δραστηριότητες. Στους δύο μήνες επιτρέπονται τα ελαφρά αθλήματα όπως το κολύμπι και στους έξι μήνες επιτρέπονται και πιο απαιτητικά αθλήματα.

Περιπτώσεις ασθενών