Αρθροσκοπική αποκατάσταση χόνδρινης βλάβης ποδοκνημικής με ‘mosaic plasty’

Οστεοχόνδρινες βλάβες ποδοκνημικής-Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

Τα οστεοχόνδρινα κατάγματα και η σκαλιδωτική οστεοχονδρίτιδα της ποδοκνημικής στα παιδιά μπορεί να αντιμετωπιστεί αρθροσκοπικά με καθαρισμό της άρθρωσης, τρυπανισμούς ή μεταμόσχευση υγιούς χόνδρου στη περιοχή της βλάβης.

ankle1

ankle2

ankle3

Αρθροσκοπική μεταμόσχευση χόνδρου (mosaic plasty) σε ποδοκνημική άρθρωση.