Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

Ενημερωτικό φυλλάδιο

ankle3

Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι μια τεχνική σχετικά πιό πρόσφατη συγκριτικά με εκείνη του γόνατος. Αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός αρθροσκοπίου που έχει διάμετρο μικρότερη από εκείνη ενός στυλού. Είναι ιδιαίτερη χρήσιμη σε περιπτώσεις σκαλιδωτικής οστεοχονδρίτιδας, οστεονέκρωσης και οστεοχόνδρινου κατάγματος του αστραγάλου. Ένδειξη, επίσης, έχουν οι δυσκαμψίες της ποδοκνημικής άρθρωσης που συνέβησαν μετά από τραυματισμό ή από χειρουργείο. Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής άρθρωσης βοηθάει τόσο στην διάγνωση της παθολογίας όσο και στη θεραπεία της. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ένα ελεύθερο οστεοχόνδρινο τεμάχιο αφαιρείται αν είναι μικρό ή καθηλώνεται αν είναι μεγαλύτερο. Η επούλωση του βλαμένου χόνδρου μπορεί να διεργεθεί με γλυφανισμό και τρυπανισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να χρειάζεται μεταμόσχευση χονδροκυττάρων. Στις περιπτώσεις δυσκαμψίας της ποδοκνημικής καθαρίζεται η άρθρωση από τους υπερτροφικούς υμένες επιτρέποντας την κινητοποίησή της.

ankle4

Η ανάρρωση του ασθενή εξαρτάται από τη παθολογία που αντιμετωπίστηκε. Στις περιπτώσεις οστεοχονδρίτιδας ο ασθενής σηκώνεται αμέσως όμως πρέπει να αποφορτίσει το πάσχων σκέλος για τουλάχιστον δύο μήνες για να επιτρέψει στον χόνδρο να επουλωθεί (βάδιση με βακτηρίες). Στις περιπτώσεις δυσκαμψίας ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα προκειμένου να διατηρήσει το εύρος κίνησης που επιτεύχθηκε με την αρθροσκόπηση.
Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική ή περιοχική αναισθησία και ο ασθενής μπορεί να φύγει την επόμενη μέρα.

Περιπτώσεις ασθενών