Επιμήκυνση με μονόπλευρο σύστημα ‘on the rail’ σε παιδί με αχονδροπλασία

Επιμήκυνση οστών σε νανισμό

nan

Σε ένα αγόρι 6 ετών που πάσχει από νανισμό (σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία) έγινε επιμήκυνση 6 εκατοστών στις κνήμες μια τεχνική μονόπλευρης εξωτερικής οστεοσύνθεσης και ενδομυελικού ήλου. Στη συνέχεια έγινε προσωρινή ημιεπιφυσιόδεση των κνημών για να αντιμετωπιστεί η βλαισογονία του.