Διαδερμική οπίσθια σταθεροποίηση σπονδυλικής στήλης για σκολίωση εφήβων με αυτό-εκπτυσσόμενο σύστημα ανάπτυξης Apifix

Αντιμετώπιση σκολίωσης με το σύστημα Apifix

Apifix4

Η κοπέλα όπου εφαρμόστηκε το σύστημα αυτό για πρώτη φορά, το 2014, είναι μια πανέμορφη νεαρή 18 χρονών στην οποία διαπιστώθηκε μια σκολίωση χαμηλά στην οσφυϊκή μοίρα που επιδεινωνόνταν. Μέσα σε τρείς μήνες η σκολίωση επιδεινώθηκε από 28° σε 32°. Άμεσα μετά την επέμβαση η σκολίωση βελτιώθηκε στις 22° και πρόκειται να βελτιωθεί ακόμη με τις γυμναστικές ασκήσεις. Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι πολλαπλά. Καταρχήν, όπως ήδη ειπώθηκε, πρόκειται για μια πολύ μικρή επέμβαση. Δεν «δένει» την σπονδυλική στήλη, της επιτρέπει να αναπτυχθεί και δεν καταργεί την κίνησή της. Μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί μετά την σκελετική ωρίμανση όταν η σπονδυλική στήλη σταθεροποιείται και δεν χρειάζεται πλέον το σύστημα. Η χρήση του μπορεί να καταργήσει την ψυχοφθόρα εφαρμογή του κηδεμόνα για σκολίωσης. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι εφτά στα δέκα παιδιά αναγκάζονται να φορέσουν τον κηδεμόνα σκολίωσης χωρίς να τον χρειάζονται. Επειδή όμως ακόμη δεν έχει βρεθεί ένας τρόπος να ξεχωρίσουμε από την αρχή που σχηματίζεται μια σκολίωση ποια παιδιά θα τον χρειαστούν πραγματικά εξακολουθούμε να συστήνουμε τη χρήση του σε όλα τα παιδιά που έχουν μια σκολίωση μεγαλύτερη των 20°. Αυτό γίνεται για να προφυλάξουμε τα παιδιά αυτά που τελικά η σκολίωσή τους έχει τάση να εξελιχθεί. Εναλλακτικά τώρα, με το καινούργιο αυτό σύστημα, μπορούμε απλώς να παρακολουθήσουμε τα παιδιά αυτά και σε αυτά που η σκολίωση εξελιχθεί πάνω από 30° να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό. Το σύστημα Apifix είναι πιο αποτελεσματικό από ένα κηδεμόνα γιατί μπορεί να διορθώσει καλύτερα μια σκολίωση και να σταματήσει την επιδείνωσή της. Στην ουσία πρόκειται για ένα μικρό εσωτερικό κηδεμόνα. Το σύστημα αυτό έχει την ικανότητα να εκπτύσσεται με τη βοήθεια γυμναστικών ασκήσεων. Όπως εκπτύσσεται διορθώνει σιγά-σιγά την καμπύλη της σκολίωσης. Από τότε το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε πολλά άλλα παιδιά με εξαιρετικά αποτελέσματα.