Διαδερμική οπίσθια σταθεροποίηση σπονδυλικής στήλης για σκολίωση παίδων με αυτό-εκπτυσσόμενο σύστημα ανάπτυξης Shilla

Το σύστημα Shilla στην αντιμετώπιση της παιδικής σκολίωσης

shilla1

Το αυτο-εκπτυσσόμενο σύστημα (Shilla) για σκολίωση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από εμάς, το 2012, με πολύ καλά αποτελέσματα. Το σύστημα αυτό επιτρέπει να διορθώσουμε την σκολίωση χωρίς όμως να “δέσουμε” την σπονδυλική στήλη. Έτσι η σπονδυλική στήλη αναπτύσεται φυσιολογικά.