Όγκοι σπονδυλικής στήλης

Αντιμετώπιση νεοπλασιών σπονδυλικής στήλης

Τι ιατροί χρειάζονται να συνεργαστούν για να αντιμετωπιστεί μια νεοπλασία της σπονδυλικής στήλης;

Η αντιμετώπιση των όγκων της σπονδυλικής στήλης είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικές ειδικότητες που θα συνεργαστούν. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τον χειρουργό της σπονδυλικής στήλης, τον ογκολόγο, τον αναισθησιολόγο, τον φυσικοθεραπευτή, τον επεμβατικό ακτινολόγο, το ψυχολόγο και το νοσηλευτικό προσωπικό. Κάποιες φορές χρειάζονται επίσης ο γενικός χειρουργός, ο πλαστικός χειρουργός, ο θωρακο-χειρουργός. Ο ασθενής δεν αντιμετωπίζεται σαν μια νόσο αλλά σαν ένας άνθρωπος που έχει μια νόσο. Η ομάδα μαζί με τον ασθενή θα αποφασίσει και θα επιλέξει τη πιό κατάλληλη θεραπεία.  Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του όγκου είναι η ιστολογική του διάγνωση και η σταδιοποίησή του. Αυτό γίνεται με βιοψία και απεικονιστικούς ελέγχους (CT, MRI). Από αυτό θα καταλάβουμε αν πρόκειται για μια νεοπλασία επιθετική ή όχι, αν υπάρχουν ήδη μεταστάσεις, αν είναι ευαίσθητη στην ακτινοθεραπεία και σε ποιά φαρμακευτικά σχήματα είναι ευαίσθητη. Επίσης θα ελέγξουμε αν υπάρχει αστάθεια της σπονδυλικής στήλης ή πιθανό επικείμενο κάταγμα σπονδύλου με κίνδυνο νευρολογικής βλάβης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά και συνεκτιμώντας την ένταση του πόνου, τη νευρολογική κατάσταση και το προσδόκιμο ζωής του ασθενούς θα επιλεγχθεί ο τρόπος αντιμετώπισης της νεοπλασίας.
Οι επιλογές αντιμετώπισης είναι ποικίλες. Μια συντηρητική θεραπεία που θα βασίζεται σε κάποιο φαρμακευτικό σχήμα ή σε κάποιες συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε ένα συνδυασμό των προηγούμενων μπορεί να είναι αρκετή. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται ριζική εκτομή της νεοπλασίας όπου τα ποσοστά ίασης είναι καλά. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ασθενής χρειάζεται να υπεβληθεί σε χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί ο πόνος χωρίς όμως να μπορεί να αφαιρεθεί ριζικά η νεοπλασία (παρηγορητική θεραπεία). Ο συνδυασμός της φαρμακευτικής αγωγής με την ακτινοθεραπεία (όταν ο όγκος είναι ευαίσθητος) και την χειρουργική εκτομή φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Μοντέρνες τεχνικές και σύγχρονα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των νεοπλασιών όπως είναι η ρομποτική χειρουργική, η διεγχειρητική πλοήγηση, το σύστημα διαδερμικής εξάχνωσης των όγκων, νυστέρι υπερήχων, ενισχυμένη διεγχειρητική οπτική παρακολούθηση.

Περιπτώσεις ασθενών