Σκολίωση-MAGEC

Καινούργιες τεχνικές στην αντιμετώπιση της παιδικής σκολίωσης

Τι είναι το σύστημα MAGEC;

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα στην αντιμετώπιση της παιδικής σκολίωσης. Σε αντίθεση με την εφηβική σκολίωση στην παιδική σκολίωση δεν επιτρέπεται να “δέσουμε” την σπονδυλική στήλης αφού το παιδί θα αναπτυχθεί πολύ ακόμη. Με αυτό το σύστημα μπορούμε να διορθώσουμε την σκολίωση χωρίς να αναστείλουμε την ανάπτυξή του. Το σύστημα αυτό αποτελείται από βίδες και δυο εκπτυσσόμενες ράβδους που μπορούν να εκπτύσσονται με τηλεχειριστήριο μέσω ενός μαγνητικού μηχανισμού (Εικ. 1).

magec1

Εικόνα 1. Το σύστημα MAGEC.

Το σύστημα αυτό τοποθετείται χειρουργικά και η έκπτυξη γίνεται στο ιατρείο σε τακτικές επισκέψεις (Εικ. 2). Το σύστημα αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στην Ελλάδα βασικά λόγω του υψηλού κόστος του.

magec2

Εικόνα 2. Σε ένα αγόρι 5 ετών τοποθετήθηκε το σύστημα MAGEC με το οποίο έγινε σταδιακή διόρθωση της σκολίωσης με τακτικές επισκέψεις στο ιατρείο (από το αρχείο του φίλου και συνάδελφου Colin Nnadi με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ στο Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, UK το 2008).