Μοντέρνες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης-Ρομποτική χειρουργική

Σύγχρονες τεχνικές στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

Μοντέρνες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης-Ρομποτική χειρουργική

Η τεχνολογική πρόοδος έχει προσφέρει καινούργια εργαλεία στη φαρέτρα του ορθοπαιδικού για την αντιμετώπιση παθήσεων σπονδυλικής στήλης. Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αποκτούν όλο και περισσότερο υπεροχή έναντι στις παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές. Τα πλεονεκτήματα των μοντέρνων τεχνικών είναι ότι είναι λιγότερο τραυματικές για τον ασθενή, συνεπώς η ανάρρωση είναι ταχύτερη, δεν προκαλούν αστάθεια της σπονδυλικής στήλης και δεν χρειάζεται σπονδυλοδεσία με υλικά. Το μειονέκτημα αυτών των επεμβάσεων είναι ότι το ελάχιστο επεμβατικό μπορεί να μην είναι αρκετό προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Για αυτό και οι καινούργιες τεχνικές δεν είναι πανάκεια όλων των προβλημάτων αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις σωστές ενδείξεις. Παραδείγματα αυτών των μοντέρων επεμβάσεων είναι η ενδοσκοπική δισκεκτομή, η διαδερμική εξάχνωση του δίσκου με laser ή radiofrequency, η αυτοματοποιημένη διαδερμική δισκεκτομή, η δισκοπλαστική, η ενδοσκοπική σπονδυλοδεσία με μεσοσπονδύλιους κλωβούς, η διαδερμική σπονδυλοδεσία, η διαδερμική ηλεκτρο-εξάχνωση σπονδυλικών όγκων, η διεγχειρητική πλοήγηση ή ρομποτική χειρουργική. Επίσης υπάρχουν και εργαλεία και βοηθήματα που βοηθούν να γίνονται ασφαλέστερες οι επεμβάσεις όπως ο διεγχειρητικός νευροφυσιολογικός έλεγχος που μας προφυλάσσει από τραυματισμό των νεύρων, το νυστέρι υπέρηχων με το οποίο μπορούμε να κόψουμε οστό χωρίς να τραυματίσουμε τη μήνιγγα, το νυστέρι κρυοπηξίας με το οποίο μπορούμε να αφαιρέσουμε έναν όγκο με ελάχιστη αιμορραγία και άλλα πολλά.

Περιπτώσεις ασθενών