Εξάχνωση δικοκήλης με laser

Μοντέρνες τεχνικές αντιμετώπισης δισκοκήλης

Τι είναι η δισκεκτομή με laser;

Πρόκειται για μια διαδερμική, ελάχιστη επεμβατική τεχνική αφαίρεσης της δισκοκήλης. Η τεχνική αυτή πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. Εισάγεται ένα ηλεκτρόδιο, με ακτινογραφική καθοδήγηση, στο πάσχοντα δίσκο και εξαχνώνεται με θερμική ενέργεια laser. Αυτό προκαλεί μια έμμεση αποσυμπίεση της δισκοκήλης. Ο ασθενής φεύγει την ίδια μέρα από την κλινική. Το ποσοστό επιτυχίας αυτής της τεχνικής κυμαίνεται στο 60-80%. Οι επιπλοκές είναι ελάχιστες, σπάνια έχουν αναφερθεί δισκίτιδα και υποχόνδριο οίδημα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι laser (Neodymium:yttrium-aluminum-garnet lasers, Potassium-titanyl-phosphate lasers, Holmium:yttrium-aluminum-garnet lasers) από τους οποίους δεν υπερτερεί κάποιος έναντι του άλλου. Ένδειξη έχουν οι κήλες 1ου και 2ου βαθμού. Η ρήξη του ινώδη δακτυλίου δεν αποτελεί αντένδειξη για αυτή τη τεχνική. Αν όμως έχει αποσπαστεί κομμάτι δισκικού υλικού τότε δεν ενδείκνυνται αυτή η μέθοδος.

Μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι α) ότι αυτή είναι μια τυφλή τεχνική δηλαδή δεν υπάρχει άμεση όραση της επέμβασης αλλά ακτινολογική, β) η τεχνική αυτή είναι μια έμμεση αποσυμπίεση της δισκοκήλης δηλαδή δεν αφαιρείται το κομμάτι που πιέζει την νευρική ρίζα αλλά εξαχνώνεται κεντρικά ο δίσκος ο οποίος συρρικνώνεται και έμμεσα μαζεύει την κήλη και γ) δεν μπορεί να αντιμετωπίσει συνυπάρχουσες παθολογίες όπως υπερτροφία του ωχρού συνδέσμου, υπερτροφία των οπίσθιων διαρθρώσεων, στένωση των τρημάτων. Για τους λόγους αυτούς, στην Αμερική στο 95% των ελάχιστα επεμβατικών δισκεκτομών, η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται μόνη της. Αντιθέτως, όταν συνδυάζεται με άλλες τεχνικές όπως μικροδισκεκτομή, ενδοσκοπική δισκεκτομή, τότε τα ποσοστά επιτυχίας αυξάνονται.