Όγκοι σπονδυλικής στήλης

Περιπτώσεις ασθενών

Μετάσταση οσφυϊκής μοίρας

spinetum2

 

Μια κυρία 41 χρονών έπασχε από μετάσταση στους Ο1 και Ο2 σπονδύλους. Πραγματοποιήθηκε πρόσθια σωματεκτομή και σταθεροποίηση με εκπτυσσόμενο κλωβό.

Χόρδωμα οσφυϊκής μοίρας

spinetum3

 

Μια κυρία 58 ετών πάσχουσα από χόρδωμα οσφυϊκής μοίρας υπεβλήθει σε αφαίρεση της νεοπλασίας και σταθεροποίηση με κλωβό και οπίσθια σπονδυλοδεσία (πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση).

Σάρκωμα ιερού

spinetum4

 

Αφαίρεση σαρκώματος ιερού και οπίσθια σπονδυλοδεσία σε γυναίκα 57 ετών.

Λέμφωμα ιερού

spinetum5

 

Αφαίρεση λεμφώματος σε νεαρό 30 ετών. Χρησιμοποιήθηκε ελεύθερο αγγειούμενο οστικό μόσχευμα για την αποκατάσταση του ιερού.

Μετάσταση αυχενικής μοίρας

spinetum6

 

Άνδρας 72 ετών με μετάσταση στον Α2 σπόνδυλο που αντιμετωπίστηκε με ινιο-αυχενική σπονδυλοδεσία.