Σκολίωση ενηλίκων

Περιπτώσεις Ασθενών

Σκολίωση επί εδάφους συνδρόμου Marfan

marfan

Μια νεαρή 24 ετών με 70° σκολίωση επί εδάφους συνδρόμου Μάρφαν υπεβλήθει σε οπίσθια σπονδυλοδεσία. Η σκολίωση διορθώθηκε στις 24°.