Ρομποτική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Περιπτώσεις ασθενών

Αφαίρεση όγκου Θ1 σπονδύλου με διεγχειρητική πλοήγηση και διεγχειρητική βιντεο-οπτική παρακολούθηση.

nav01

nav02

Άνδρας 68 ετών με μετάσταση στο Θ1 σπόνδυλο. Αντιμετωπίστηκε με αφαίρεση του όγκου και οπίσθια σπονδυλοδεσία ρομποτικά καθοδηγούμενη.