Πεταλεκτομή και οπίσθια σπονδυλοδεσία για νωτιαία στένωση

Περιπτώσεις ασθενών

Πεταλεκτομή και οπίσθια σπονδυλοδεσία για την αντιμετώπιση νωτιαίας στένωσης

stenosis1

Μια κυρία 61 ετών με νωτιαία στένωση υπεβλήθει σε ευρεία πεταλεκτομή και οπίσθια σπονδυλοδεσία. Ο πόνος και η νευρολογική συμπτωματολογία υφέθηκαν κατόπιν της επέμβασης.