Οστεοχόνδρινα κατάγματα γόνατος

Περιπτώσεις ασθενών

Οστεοχόνδρινα κατάγματα γόνατος

Τα οστεοχόνδρινα κατάγματα στα παιδιά συνήθως διαφεύγουν καθώς δεν φαίνονται στις απλές ακτινογραφίες. Τα ελεύθερα τεμάχια μεσα στην άρθρωση μπορεί την φθείρουν και να προκαλέσουν πρώιμες εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Για αυτό το λόγο αυτά τα τεμάχια πρέπει είτε να αφαιρούνται είτε να καθηλώνονται στη θέση τους. Παρακάτω βλέπετε στιγμιότυπα από διάφορες τέτοιες αρθροσκοπικές επεμβάσεις.

ox