Κατάγματα μακρών οστών σε παιδιά

Περιπτώσεις ασθενών

Κατάγματα μακρών οστών

Τα κατάγματα των μακρών οστών στα παιδιά μπορούν να αντιμετωπιστών με ελαστική ενδομυελική ήλωση. Αυτό προσφέρει γρηγορότερη κινητοποίηση και ταχύτερη αποκατάσταση των παιδιών. Η επέμβαση αυτή γίνεται με μια μικρή τομή 2-3 εκ. σε αντίθεση με τις εκτεταμένες χειρουργικές τομές που χρειάζονται στους ενήλικες.

Κάταγμα κλείδας

p5

Ένα αγόρι 12 ετών υπέστει κάταγμα κλείδας στο μπάσκετ. Αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη και σταθεροποίηση με διαδερμική, ενδομυελική βελόνα.


Κάταγμα άνω μετάφυσης βραχιονίου

p7

Ένα κοριτσάκι 5 1/2 χρονών υπέστει κάταγμα της άνω μετάφυσης του βραχιονίου και αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη και ενδομυελική ήλωση.


Υπερκονδύλιο κάταγμα αγκώνα.

Αυτά είναι τα συχνότερα κατάγματα στα παιδιά. Συνήθως μπορούν να αντιμετωπιστούν με κλειστή ανάταξη και συγκράτηση με βελόνες, όπως στην παρακάτω περίπτωση.

p6


Κάταγμα αντιβραχίου

p4

Αντιμετώπιση κατάγματος κερκίδας-ωλένης με ελαστική ενδομυελική ήλωση.


Κάταγμα μηριαίου

p2

Αντιμετώπιση κατάγματος μηριαίου σε παιδί με ελαστική ενδομυελική ήλωση.


Κάταγμα κνήμης

p3

Αντιμετώπιση κατάγματος κνήμης σε παιδί με ελαστική ενδομυελική ήλωση.