Θεραπεία Ponseti για ραιβοϊπποποδία

Περιπτώσεις ασθενών

Θεραπεία Ponseti

Η θεραπεία Ponseti είναι μια συντηρητική θεραπεία της βρεφικής ραιβοϊπποποδίας που γίνεται με τη διαδοχική τοποθέτηση διορθωτικών γύψων ανά εβδομάδα. Η θεραπεία αυτή στην ουσία αντικατέστησε την χειρουργική αντιμετώπιση που γινόταν παλαιότερα αφήνοντας ένα δύσκαμπτο μετεγχειρητικό πόδι.

ponseti

Η θεραπεία αυτή έχει άριστα αποτελέσματα όπως βλέπεται και στον παραπάνω μικρό μας ασθενή.