Αποκατάσταση καταγμάτων σε παιδί με ατελή οστεοσύνθεση

Περιπτώσεις ασθενών

Ατελής οστεογένεση

Η ατελής οστεογένεση είναι μια πάθηση του κολλαγόνου. Το κολλαγόνο βρίσκεται στον συνδετικό μας ιστό όπως στις αρθρώσεις, στα οστά, στους τένοντες και στο δέρμα. Η πάθηση αυτή κάνει τα οστά εύθραυστα με αποτέλεσμα οι ασθενείς να υποφέρουν από πολλά κατάγματα που συμβαίνουν με ασήμαντη βία και οστική παραμόρφωση κυρίως των μακρών οστών.

fd

Ο μικρός μα ασθενής αντιμετωπίστηκε με ειδικές τηλεσκοπικές ράβδους (Fussier-Duval) προκειμένου να διορθωθούν τα μηριαία οστά και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή (διφωσφονικά) προκειμένου να αποτρέψουμε άλλα κατάγματα.