Οστεοτομίες γόνατος

Περιπτώσεις ασθενών

Οστεοτομίες γόνατος.

Περιπτώσεις μονοδιαμερισματικής αρθροπάθειας, ραιβά ή βλαισά γόνατα μπορούν να αντιμετωπιστούν με οστεοτομίες γόνατος. Αυτές γίνονται στο μηριαίο ή στην κνήμη αναλόγως την περίπτωση.

Οστεοτομίες μηριαίου.

knee6


Οστεοτομίες κνήμης.

knee11