Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Περιπτώσεις ασθενών

Ολικές αρθροπλαστικές γόνατος.

Όταν έχει καταστραφεί σε όλο το γόνατο ο χόνδρος και είναι επώδυνο τότε χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με ολική αρθροπλαστική.

TKR1