Μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές γόνατος

Περιπτώσεις ασθενών

Μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές.

Περιπτώσεις μονοδιαμερισματικής οστεοαρθρίτιδας μπορούν να αντιμετωπιστούν με μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές. Η επέμβαση αυτή είναι πολύ λιγότερο τραυματική από τις κλασικές ολικές αρθροπλαστικές με αποτέλεσμα ο ασθενής να κινητοποιείται γρηγορότερα. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται χωρίς τεχνολογικά βοηθήματα. Μπορεί, όμως, να γίνει χρήση διεγχειρητικής/ρομποτικής πλοήγησης η οποία εξασφαλίζει την ακρίβεια των απαραίτητων για την επέμβαση οστεοτομών. Το αντίτιμο της χρήσης αυτών των τεχνολογιών είναι ότι παρατείνουν τον χειρουργικό χρόνο και συνεπώς αυξάνουν την πιθανότητα χειρουργικών λοιμώξεων. Ακολουθούν παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων.

Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική έσω διαμερίσματος.

UKR2


Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική έξω διαμερίσματος.

UKR6