Λαχνοοζώδη υμενίτιδα – αρθροσκοπική αφαίρεση

Περιπτώσεις ασθενών

Λαχνοοζώδη υμενίτιδα γόνατος.

Αρθροσκοπική υμενεκτομή.

knee2