Συνδακτυλία

Ενημερωτικό φυλλάδιο

synd11

Τι είναι;

Η συνδακτυλία είναι η ένωση των δακτύλων. Πρόκειται από τις πιο συχνές παραμορφώσεις των άκρων. Συμβαίνει 2-3 φορές ανά 10.000 γεννήσεις. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συνδακτυλίας:

Όταν ολόκληρα τα δάκτυλα είναι ενωμένα λέγεται πλήρης συνδακτυλία (Εικ.1).

Όταν τα δάκτυλα είναι μερικώς ενωμένα λέγεται ατελής συνδακτυλία.

Όταν η συνδακτυλία γίνεται μόνο με δέρμα και μαλακά μόρια τότε λέγεται απλή συνδακτυλία.

Όταν συμμετέχει και οστό τότε λέγεται σύνθετη συνδακτυλία.

synd2  synd3  synd4

Α                                                                            Β                                                            Γ

Εικόνα 1. Α. Απλή, ατελής συνδακτυλία. Β. Απλή, πλήρης συνδακτυλία. Γ. Σύνθετη, πλήρης συνδακτυλία.

 

Τι την προκαλεί;

Κατά την εμβρυογένεση σχηματίζεται ο αντίχειρας και τα υπόλοιπα δάκτυλα ενωμένα και διαχωρίζονται κατά την 5η-8η εβδομάδα όσο ωριμάζει το έμβρυο. Όταν αυτός ο διαχωρισμός δεν συμβαίνει προκύπτει συνδακτυλία. Συνήθως υπάρχει μια κληρονομικότητα αλλά όχι πάντα.

Τι πρέπει να κάνουμε;

Εξαρτάται από το τύπο της συνδακτυλίας. Κάποιες φορές οι συνδακτυλίες συνυπάρχουν με άλλες ορθοπαιδικές καταστάσεις (σύνδρομο Poland, Apert, Mobius κ.ά.) και για αυτό είναι καλό να γίνει μια λεπτομερής ορθοπαιδική εκτίμηση.  Αν αποφασιστεί ότι μια χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να ωφελήσει, καλό είναι να γίνει στην ηλικία των 6 μηνών με 1 έτους.

Ποια είναι η χειρουργική αντιμετώπιση;

Αναλόγως το τύπο της συνδακτυλίας επιλέγεται η χειρουργική τεχνική. Στις απλές συνδακτυλίες μπορεί να αρκεί μια απλή διατομή του δέρματος με zig-zag τεχνική (Εικ.4,5). Κάποιες φορές δεν φτάνει το δέρμα για να καλύψει τα δάκτυλα που διαχωρίστηκαν και χρειάζεται μόσχευμα δέρματος. Σε πιο σύνθετες συνδακτυλίες χρειάζεται να διαχωριστούν οστά, νεύρα, αγγεία και τένοντες.

 

synd5  synd6

Εικόνα 4. Η τεχνική τομής zig-zag που γίνεται σε απλές συνδακτυλίες χεριού.

 

synd7

Εικόνα 5. Η τεχνική τομής zig-zag που γίνεται σε απλές συνδακτυλίες ποδιού.

 

Τι επιτυχία έχει η επέμβαση;

Ο στόχος της επέμβασης είναι να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την αισθητική του χεριού ή του ποδιού. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως καλά εφόσον η επέμβαση γίνεται εγκαίρως (Εικ. 6,7).

 

synd8

Εικόνα 6. Διαχωρισμός συνδακτυλίας άκρας χείρας.

 

synd10

Εικόνα 7. Διαχωρισμός συνδακτυλίας άκρου πόδα.

 

Τι θα συμβεί αν δεν αντιμετωπιστεί η συνδακτυλία;

Η συνδακτυλία συνήθως δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Αν ο αντίχειρας ή το μικρό δάκτυλο είναι ενωμένα αυτό δημιουργεί πιο έντονα προβλήματα. Λόγω του διαφορετικού ύψους αυτών των δακτύλων προκαλούν παραμόρφωση των δακτύλων με τα οποία είναι ενωμένα όσο το παιδί αναπτύσσεται.

Περιπτώσεις ασθενών