Σγουρά δακτυλάκια-Curly toes

Ενημερωτικό φυλλάδιο

curly5

Τι είναι τα σγουρά δακτυλάκια;

Τα σγουρά δακτυλάκια (curly toes) είναι μια συνηθισμένη κατάσταση που βλέπουμε στα δακτυλάκια των νεογένητων μωρών η οποία γίνεται πιο εμφανής όταν το παιδί ξεκινά να περπατά. Συμβαίνει συνήθως στο 3ο , 4ο και στο 5ο δάκτυλο, στο ένα ή και στα δύο πόδια. Αυτό συμβαίνει γιατί οι καμπτήρες του δακτύλου αναπτύσουν μια αυξημένη τάση που τραβάει το δακτυλάκι κάτω από τα άλλα και μπορεί να το στρίβει λίγο (Εικ. 1).

 

curly6

Εικόνα 1. Η αυξημένη τάση των καμπτήρων τραβά και στραβώνει τα 3ο , 4ο , και 5ο δακτυλάκια.

Τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ένα σγουρό δακτυλάκι;

Το κύριο πρόβλημα είναι αισθητικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με αυτό. Κάποιες φορές το δάκτυλο μπορεί να κτυπά ή να τρίβεται στο παπούτσι και να δημιουργηθεί κάλος.

Ποιά είναι η αιτία του σγουρού δακτύλου;

Δεν γνωρίζουμε γιατί οι καμπτήρες έχουν μεγαλύτερη τάση στο δακτυλάκι όμως έχει παρατηρηθεί κάποια κληρονομικότητα. Κάποιες φορές οφείλεται στη θέση που είχε το έμβριο. Σε αυτή τη περίπτωση τα προγνωστικά για την αισθητική βελτίωση είναι καλύτερα (Εικ. 2).

 

curly2

Εικόνα 2. Σγουρό 4ο δακτυλάκι σε αυτή τη περίπτωση.

 

Ποια είναι η εξέλιξη αυτής της κατάστασης;

Μπορεί να παρατηρηθεί κάποια βελτίωση όσο μεγαλώνει το παιδί ή να μείνει ως έχει. Όσο είναι μαλακό και εύκαμπο το δακτυλάκι δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Κάποιες φορές μπορεί να γίνει δύσκαμπτο επειδή ρικνώνεται η άρθρωση αλλά και πάλι δεν φαίνεται να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα αυτό στο μέλλον.

Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Διατάσεις: Κάποιες ήπιες μαλάξεις θα βοηθήσουν να μαλακώσουν οι καμπτήρες και να διατηρηθεί ευλύγιστο το δακτυλάκι. Αυτές μπορούν να γίνουν πριν πάει το παιδί για ύπνο ή στο μπάνιο του. Κάποιοι συνιστούν περίδεση με το γειτονικό δάκτυλο όμως αυτό έχει μάλλον μικρό όφελος (Εικ. 3).

 

curly7

Εικόνα 3. Κάποιοι συνιστούν περίδεση με το δίπλα δάκτυλο. Στο νεογένητο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί μια τέτοια περίδεση και το όφελος είναι μάλλον μικρό. Προσοχή, σε περίπτωση που προσπαθήσετε αυτή τη περίδεση, να μην είναι σφιχτή και να προσέχετε να αιματώνονται καλά τα δάκτυλα.

Χειρουργική αντιμετώπιση: Σπάνια αυτή η κατάσταση θα δημιουργήσει σημαντικό αισθητικό πρόβλημα ή κάποιον επώδυνο κάλο. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνει μια μικρή επέμβαση όπου γίνεται εκτομή των σφικτών καμπτήρων. Η επέμβαση αυτή γίνεται υπό γενική αναισθησία και την ίδια μέρα το παιδί μπορεί να επιστρέψει σπίτι. Μόνο ένα 1 στα 10 παιδιά θα χρειαστεί μια τέτοια επέμβαση (Εικ. 4).

 

curly1  curly4

Εικόνα 4. Μέσω μιας μικρής τομής γίνεται η εκτομή των σφικτών καμπτήρων που στραβώνουν το δάκτυλο.