Εκπτυσσόμενος κηδεμόνας στην αντιμετώπιση της παιδικής σκολίωσης

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Η κλασσική θεραπεία αντιμετώπισης της βρεφικής σκολίωσης περιλαμβάνει υπό γενική αναισθησία έλξη της σπονδυλικής στήλης σε ένα ειδικό κρεβάτι που λέγεται ‘Cotrel-Dupusset’ και εφαρμογή κυκλοτερούς γύψου. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε 3-4 μήνες, αναλόγως την σωματική ανάπτυξη του βρέφους. Ο γύψος που δεν μπορεί να αφαιρεθεί μέχρι τη στιγμή της αλλαγής του μπορεί να τραυματίσει το δέρμα του βρέφους και το τραύμα να επιμολυνθεί χωρίς να γίνει αντιληπτό. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι την ηλικία των 3-4 ετών όπου η ανάπτυξη δεν είναι τόσο ταχεία και μπορεί να εφαρμοστεί ένα κηδεμόνα σπονδυλικής στήλης τύπου ‘Boston’.

gb2  gb1

Εφαρμογή κυκλοτερούς γύψου σκολίωσης σε βρέφος υπό γενική αναισθησία.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία  των επανειλημμένων εισαγωγών στο νοσοκομείο του βρέφους, των επανειλημμένων γενικών αναισθησιών και των επιπλοκών της εφαρμογής του γύψου σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε στην κλινική μας έναν εκπτυσσόμενο κηδεμόνα σπονδυλικής στήλης που ακολουθεί την σωματική ανάπτυξη του παιδιού για τουλάχιστον ένα έτος. Ο κηδεμόνας αυτός είναι αισθητά ελαφρύτερος από τον κυκλοτερή γύψο και μπορεί να αφαιρεθεί για να πλυθεί το βρέφος και να ελεγχθεί το δέρμα του για τυχόν σημεία πίεσης από τον κηδεμόνα. Φαίνεται ότι είναι καλύτερα ανεκτός από το βρέφος.

gb4  gb3

Εκπτυσσόμενος κηδεμόνας τύπου Boston.

Ο σκοπός αυτού του κηδεμόνα είναι να ελέγξει και να σταματήσει την επιδείνωση της σκολίωσης. Ο κηδεμόνας αυτός έχει εφαρμοστεί σε λίγα βρέφη της κλινικής μας με ενθαρρυντικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Ορθοπεδικό Συνέδριο το 2013.

gb5  gb6

Το κοριτσάκι, 3 ετών, αυτό είχε μια σκολίωση 33° το 2012 και ξεκίνησε τη χρήση του εκπτυσσόμενου κηδεμόνα. Το 2015, τρία χρόνια αργότερα δηλαδή η σκολίωση βελτιώθηκε στις 8°.