Καινούργιες τεχνικές για την αντιμετώπιση παθήσεων της Σπονδ. Στήλης