ΝΕΑ

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προληπτικής Εξέτασης Μαθητών για Σκολίωση, Αθήνα, 23/5/2019

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προληπτικής Εξέτασης Μαθητών για Σκολίωση, Αθήνα, 23/5/2019

Συμμετοχή με την ομιλία «Φυσική Εξέλιξη της Ιδιοπαθής Σκολίωσης» στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προληπτικής Εξέτασης Μαθητών για Σκολίωση που διοργανώνεται από τον Δρ. Θ. Γρίβα. Το επίπεδο των ομιλιών ήταν υψηλότατο. Τα μαθήματα αφορούσαν την εμβιομηχανική της σκολίωσης τα οποία είχαν τρομερό ενδιαφέρον. Τα μαθήματα συνεχίζονται και συστήνω ανεπιφύλακτα την παρακολούθησή τους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.schoolscreening.gr