Δωρεές

Δωρεές ορθοπεδικών υλικών

Δωρεές μεταχειρισμένων ειδών

Εδώ θα βρείτε μεταχειρισμένα ορθοπεδικά είδη που μπορείτε να τα παραγγείλετε. Αν κάποιο από αυτά σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε μαζί μας.

Κηδεμόνας απαγωγής ισχίων TUBINGEN

Συνολικά τεμάχια: 3

Διαθέσιμα:

Παππουτσάκια τύπου Dennis-Brown

Συνολικά τεμάχια: 2

Διαθέσιμα:

Λειτουργικός κηδεμόνας γόνατος

Συνολικά τεμάχια: 1

Διαθέσιμα: 1

Δωρεές Ορθοπεδικών ειδών

Ορθοπεδικά είδη

Αν χρησιμοποιήσατε κάποιο ορθοπεδικό υλικό όπως κηδεμόνα απαγωγής ισχίων, λειτουργικό νάρθηκα γόνατος, παππουτσάκια τύπου Dennis-Brown, παπουτσάκια bebax, βακτηρίες και δεν σας είναι χρήσιμο πια, μπορείτε να το δωρίσετε ώστε να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι. Αν θέλετε να δωρίσετε κάποιο ορθοπεδικό είδος επικοινωνήστε μαζί μας.

Δωρεά

Δωρεά

Πρωτοπορία στην ορθοπεδική ενημέρωση

Μοντέρνες τεχνικές αντιμετώπισης ορθοπεδικών παθήσεων