ΝΕΑ

Δραστηριότητες

Αποκατάσταση ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με την τεχνική ALL INSIDE σε παιδιά και εφήβους.

Αποκατάσταση ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με την τεχνική ALL INSIDE σε παιδιά και εφήβους.

Η κλινική μας εδώ και χρόνια έχει καταρρίψει τον μύθο ότι δεν μπορεί να γίνει αποκατάσταση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου σε παιδιά και εφήβους. Η αποκατάσταση παλαιότερα δεν γινόταν σε παιδιά για τον φόβο του να μην τραυματιστεί το οστό κατά την επέμβαση και δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξή του. ‘Έτσι, το παιδί δεν αντιμετωπίζονταν και παρέμενε το πρόβλημα αστάθειας στο γόνατο αναγκάζοντας τον μικρό αθλητή να εγκαταλείψει τις αθλητικές δραστηριότητες.  Πλέον υπάρχουν μοντέρνες αρθροσκοπικές τεχνικές που επιτρέπουν την αποκατάσταση της ρήξης χωρίς να επηρεάζουν την ανάπτυξη των οστών. Η κλινική μας έχει υιοθετήσει την ALL INSIDE τεχνική με την οποία τραυματίζεται ελάχιστα το οστό στο οποίο πρέπει να ενσωματωθεί το αυτομόσχευμα. Επιπλέον, η λήψη του μοσχεύματος γίνεται από μια μικρή τομή στο πίσω μέρος της πτυχής του γόνατος, αντί από μπροστά, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται σχεδόν καθόλου σημάδια χειρουργικού τραύματος μετά την επέμβαση. Ο μικρός ασθενής κινητοποιείται άμεσα χρησιμοποιώντας βακτηρίες και ένα λειτουργικό νάρθηκα γόνατος για έξι εβδομάδες. Μετά αφήνει τις βακτηρίες και συνεχίζει την φυσικοθεραπεία για έξι εβδομάδες. Στους δύο μήνες μπορεί να επιστρέψει σε ήπια σπορ όπως κολύμβι και σε πέντε μήνες σε πλήρεις αθλητικές δραστηριότητες.