Ωλένια νευρίτιδα

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Διάγνωση-Θεραπεία

Η ωλένια νευρίτιδα προκαλείται όταν πιέζεται το ωλένιο, νεύρο συνήθως στον αγκώνα, προκαλώντας πόνο και μουδιάσματα. Τα συμπτώματα είναι εντονότερα στο μικρό και τον παράμεσο δάκτυλο. Η διάγνωση γίνεται με τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση. Χρήσιμες εξετάσεις μπορεί να είναι το ηλεκτρομυογράφημα, το υπερηχογράφημα, η ακτινογραφία και η μαγνητική τομογραφία.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική αναλόγως τον βαθμό των συμπτωμάτων.

Η συντηρητική θεραπεία έγκειται στην λήψη παυσίπονων, παγοθεραπεία, τοπική έγχυση κορτιζόνης, ανάρρωση.

Η χειρουργική θεραπεία συνιστάται στην απελευθέρωση του ωλένιου νεύρου η οποία γίνεται με διάφορες τεχνικές (απλή απελευθέρωση, πρόσθια μετατόπιση του ωλένιου νεύρου). Η χειρουργική τομή χρειάζεται 10-15 ημέρες για να επουλώσει. Μετά ο ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες.