Οστεοτομίες γόνατος

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Οστεοτομίες γόνατος

Τι είναι οι οστεοτομίες γόνατος και που χρησιμεύουν;

Όπως περιγράφει και ο ορισμός πρόκειται για οστεοτομίες που γίνονται πάνω ή κάτω από το γόνατο. Οι οστεοτομίες αυτές γίνονται προκειμένου: α) να διορθώσουμε παραμορφώσεις του γόνατος όπως ραιβογονία ή βλαισογονία, β) να μεταφέρουμε το βάρος φόρτισης σε υγιέστερο χόνδρο σε περιπτώσεις όπου ένα διαμέρισμα του γόνατος έχει εκφυλιστεί.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές οστεοτομίας, ανοιχτής ή κλειστής γωνίας, με εσωτερική ή εξωτερική οστεοσύνθεση τις οποίες διαλέγουμε ανάλογα τον ασθενή.

Είναι αποτελεσματικές αυτές οι οστεοτομίες;

Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά σε βάθος χρόνου. Όμως χρειάζεται μεγάλη ανάρρωση, περίπου 3-6 μήνες, και για αυτό κάποιοι ασθενείς διαλέγουν άλλες τεχνικές αποκατάστασης όπως η ολική αρθροπλαστική.

Περιπτώσεις ασθενών