Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος

Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος

Τι είναι η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική;

Είναι η αντικατάσταση με πρόθεση της μισής άρθρωσης του γόνατος, δηλαδή μόνο του φθαρμένου τμήματος της άρθρωσης. Με αυτό το τρόπο γίνεται μια μικρότερη επέμβαση και κατά συνέπεια με λιγότερο πόνο και γρηγορότερη ανάρρωση.

Ποιος έχει ένδειξη για αυτή την επέμβαση;

Ένδειξη έχουν σχετικά νέοι ασθενείς που παρατηρείται εκφύλιση του ενός διαμερίσματος (έσω ή έξω) της άρθρωσης του γόνατος. Επίσης πρέπει να είναι λειτουργικός ο πρόσθιος χιαστός. Για την επιλογή των σωστών ασθενών θα χρειαστεί μαγνητική τομογραφία και ίσως αρθροσκόπηση του γόνατος.

Ποιο είναι το όφελος της μονοδιαμερισματικής έναντι της ολικής αρθροπλαστικής;

Πρόκειται για μια μικρότερη επέμβαση. Ο πόνος και η ανάρρωση είναι μικρότεροι. Η νοσηλεία είναι μιας ημέρας και η ενόχληση που έχει ο ασθενής είναι ισοδύναμη μιας απλής αρθροσκόπησης του γόνατος. Ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα και πλήρως με την επέμβαση.

Περιπτώσεις ασθενών